hlava22_times1.gif

ÚVOD  PROJEKT AUTOR MAKE(j) MÉDIA   SUPLIKA ODHALENÍ
 

HLAVA XXII - PROJEKT


Sádrová předloha 1:10
Autor projektu a díla:
Radomír Dvořák - sochař,
http:// www.radomirdvorak.cz
Patron projektu:
Ing. Richard Hašek - vnuk spisovatele Jaroslava Haška, majitel hostince U České Koruny na lipnickém náměstí
http://www.hasektour.cz
Hlavní technolog:
Ing. Zdeněk Knedla
Grafický design:
Ak.mal. Pavel Filip
Realizace písma:
Bc. Kateřina Hrubá
Milan Krpálek
Mediální zastoupení:
Internetový deník Vysočina-news.cz
http:// www.vysocina-news.cz
Organizátor
- příjemce darů a dotací:
CENTRUM VYSOČINA, o.p.s., B. KOBZINOVÉ 2020
580 01 HAVLÍČKŮV BROD
IČO: 27470148, DIČ: CZ27470148
BANKA: ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.
ÚČET: 1126518379/0800
Kontakt: Mgr. Milan Pilař, +420 724 767 164, milan.pilarhb@centrum.cz
www.centrumvysocina.cz
Webmaster:
Mgr. Václav Vydlák
Hlavní partner projektu:
Granit Lipnice s.r.o.
http://www.granit-lipnice.cz

Logo Kraje Vysočina
http:// www.kr-vysocina.cz
Partneři projektu:
Obec Dolní Město

Josef Jaroš UNISTAV Dolní Město

Komitét pro propojení Prahy, Světlé nad Sázavou a Lipnice nad Sázavou
(a nyní též Nového Světa = USA) do linie tzv. VIA SACRA na bázi osobnosti spisovatele Jaroslava Haška.
Předseda: Ing.Josef Kaplan
Čestný předseda: Ing.Richard Hašek
Místopředsedové: Mgr. Josef Böhm, Petr Háněl, Jaroslav Vála

Hostinec U České Koruny Lipnice nad Sázavou

Ing. Milan Dušák - ředitel Grafických škol Jihlava

Sedlák František Endrle z Vadína č.3

projektant Ing. Vladimír Matějka

Rasochovi z Chotěboře

ČESKÝ ESPERANTSKÝ SVAZ

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

4TH ARMORED DIVISION
25th Cavalry Reconnaissance Squadron
http://www.4tharmored.cz

Syndikát M&M

DIA - NA HK s.r.o.

Josef Lankaš

Miroslav Rumanovský

Josef Dolejší z Vilímovce

Martin Gottwald (Lesáci Kraji)

Mezinárodní konference o Jaroslavu Haškovi Lipnice 2013

pivní uskupení G4 - Urquell kluci z Kralup


MOTTO:

"Já jsem Schweik."
"Já vím . Ten dobrý voják."
"Dobrý - to je velký slovo."
"Myslel jsem, že teď už z vás budu nejstarší," poznamenal Yossarian."
"Já jsem starší než ty."
"Já vím. Já jsem Yossarian."

Joseph Heller: Closing Time (Zavíráme)
pokračování románu HLAVA XXII

Jak svědčí Arnošt Lustig, Josef Heller mu osobně před lety řekl, že "by bez četby Dobrého vojáka Švejka svůj americký román Hlava XXII nenapsal".

Zenny Sadlon:
Problematika překladu Švejka do angličtiny ve sborníku
Mezinárodní konference Hašek a Švejk - humor tisíciletí
(Lipnice nad Sázavou 2003)

1) Popis zamýšleného díla:
HLAVA XXII - pojmenování uměleckého díla od sochaře Radomíra Dvořáka dle českého překladu názvu románu J.Hellera Catch - 22. Jedná se o portrét Jaroslava Haška autora Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války - žulová hlava vysoká 265 cm, o hmotnosti cca 18 tun položená v otevřené krajině u křižovatky mezi Dolním Městem a Lipnicí nad Sázavou.
Hlava bude sestavena z osmi segmentů. Portét Jaroslava Haška částečně vychází z podoby jeho vnuka Richarda, neboť Jaroslav Hašek měl výrazný špičatý nos, který je pro odolnost díla vůči času a vandalům nevhodný. Richard je podobou velmi blízký svému dědečkovi, nos však má mayerovský po babičce Jarmile a navíc je zestárlý o dvacet let. Jeho dědeček zemřel v nedožitých čtyřiceti letech, takže socha jej nechává žít a stárnout o kousek dál.
Portrét bude vyjádřen na pomezí realistického pojetí a stylizace, vlasy budou ponechány v geometrii řezů lanovou pilou. Segmenty budou ve finále sestaveny s přiznanou spárou cca 3 cm, aby byla podpořena asociace s dětskou stavebnicí (hrou). Segment levého oka a úhlopříčně sejmutý segment temene budou položeny na terénu. Tím vznikne 10 rovných ploch pro jeden citát ze Švejka v 10 jazycích (česky, německy, maďarsky, polsky, rusky, anglicky, čínsky, hebrejsky, arabsky, esperanto).Oblé plochy vlasů poslouží pro identifikaci díla a uvedení sponzorů.

CITÁT ZE ŠVEJKA:
Život lidský, poslušně hlásím, pane obrlajtnant, je tak složitej, že samotnej život člověka je proti tomu hadr.

(Josef Švejk)

Texty budou vytesány nebo hluboce vypískovány nebo obojí. Bloky budou položeny na betonových základech, začepovány proti posunu. Okolní plocha (zhruba čtverec 10 x 10 m) bude kryta štěrkovým posypem z lomu na mulčovací fólii.
Už samotné užití názvu HLAVA XXII pro Haškův portrét vede k zamyšlení nad mírou přesnosti překladu (výraz Catch XXII totiž v angličtině nemá na rozdíl od češtiny další význam anatomický - hlava jako část těla. Hra se slovy je typická pro dílo obou autorů (viz Heller např. " Major Major Major" ). Catch -22 navíc se jako frazeologismus stala součástí současné angličtiny , viz LONGMAN: Dictionary of contenporary English, Longman Group Ltd 200, strana 199: a situation in which you cannot do one thing until you do another thing, but you cannot do that until you have done the first thing, with the result that you can do neither: catch - 22 situation It´s a catch-22 situation - without experience you can´t get a job and without a job you can´t get experience. (situace , ve které nemůžete dělat jednu věc, dokud neuděláte jinou věc, ale nemůžete udělat, dokud neuděláte tu první věc, takže nemůžete udělat ani jednu z nich: To je situace hlava 22 - bez praxe nemůžete získat zaměstnání a bez zaměstnání nezískáte praxi.)
Na povrchu díla bude vyjádřena souvislost mezi Haškem a Hellerem v mottu citátem a odkazem na webové stránky:

HLAVA XXII
MOTTO:

"Já jsem Schweik."
"Já vím . Ten dobrý voják."
"Dobrý - to je velký slovo."
"Myslel jsem, že teď už z vás budu nejstarší," poznamenal Yossarian."
"Já jsem starší než ty."
"Já vím. Já jsem Yossarian."

Joseph Heller: Closing Time (Zavíráme)
pokračování románu HLAVA XXII

Více informací na : http://ucho.hyperlinx.cz
2)Motivace, souvislosti mezi Haškem a Hellerem
Projekt HLAVA XXII. připomíná významnou souvislost mezi románem Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a Josepha Hellera Hlava XXII a jejím pokračováním po 33 letech Zavíráme. Haškův Švejk i Hellerova Hlava XXII patří mezi nejslavnější díla světové prózy dvacátého století. (Pro americkou literaturu je světovost řady jejích spisovatelů samozřejmostí, pro literaturu českou je světovost byť jediného spisovatele spíše výjimečná.)V obou případech se jedná o válečné romány (Hašek píše o první a Heller o druhé světové válce). Zároveň jde o díla satirická a humoristická. Heller většinou popíral, že by se inspiroval Švejkem pro stvoření postavy kapitána Yossariana z Hlavy XXII. V pokračování románu z let devadesátých pod názvem Closing Time(Zavíráme) však kontextovou souvislost mezi oběma postavami využívá a navíc je dává do souvislosti s Kafkovým Josefem K. Nechává postavy setkat v Neapoli a vytváří dlouhý rozhovor mezi Yosarianem, Schwejkem a Josefem K. Část tohoto dialogu bude jako motto součástí identifikace díla vepsána přímo do povrchu díla (viz výše).

Jedním z cílů projektu je seznámit s touto zajímavou souvislostí širší veřejnost, a tím popularizovat Hellerovo dílo, a to nejen při odhalení, které proběhne v sobotu 27.4.2013 v rámci mezinárodní konference o Jaroslavu Haškovi v Lipnici nad Sázavou. Pozváni budou též zástupci ambasády USA v Praze a Amerického centra v Praze. Očekávaná účast - několik set lidí. Atmosféru dotvoří účast military klubů zaměřených na Rakousko-Uhersko a americkou armádu (nejlépe v období 2.světové války). Mimochodem J.Hašek má 30.4.2013 130. nedožité narozeniny a hned na další den 1.5.2013 připadají 90. nedožité narozeniny J.Hellera. Hašek zemřel v roce 1923, ve stejném roce se Heller narodil (dobré pro medializaci).

Významnější propagace však bude probíhat dlouhodobě, neboť texty v kvalitní lipnické žule vydrží stovky let a díky dalším sochařským dílům Radomíra Dvořáka v blízkých zatopených lomech (oblíbené turistické cíle) lze předpokládat návštěvnost u Hlavy XXII několika tisíc lidí ročně (cca 20 000). Popularita Haškova i Hellerova mají šanci zde působit synergicky.

Dílo navíc bude působit na adresáty nejen v českém prostředí, ale také v mezinárodním, a to díky tomu, že blízká Lipnice nad Sázavou je poutním místem všech haškologů z různých zemí, vždyť Švejk byl přeložen do 58 jazyků.

Dílo bude prezentováno na stránkách http://ucho.hyperlinx.cz, www.radomirdvorak.cz a pak na amerických stránkách www.svejkcentral.com. Dále pak v internetovém deníku Vysočina-news.cz, www.vysocina-news.cz a v regionálním i celostátním tisku, rozhlase a televizích. Mediální atraktivitu HLAVY XXII lze odhadnout dle projektu R.Dvořáka ZLATÉ OČI (realizace 2007), kdy si k lomu v lese našly cestu všechny televize, některé i opakovaně - viz http://ucho.hyxperlinx.cz).

3)Turistický kontext
Autor projektu Radomír Dvořák již dříve (2005 až 2008) v prostoru Světlá nad Sázavou - Lipnice nad Sázavou (distance cca 6 km) realizoval několik sochařských děl s haškologickou tematikou. Některá z nich (zvláště UCHO,ÚSTA a OČI viz http://ucho.hyperlinx.cz přitahují každoročně několik tisícovek návštěvníků. Lze předpokládat začlenění HLAVY XXII do této zaběhnuté turistické lokality (od OČÍ je místo instalace HLAVY XXII vzdáleno pouhých několik set metrů. Zároveń tak vbude vytvořen "oslí můstek" k další kulturně a turisticky hodnotné lokalitě = ke středověkým podlipnickým kostelům.
4) Harmonogram:
Zahájení výroby sochy - červenec 2011
Zahájení medializace projektu rok před odhalením - duben 2012
Zhotovení portrétu - do 31.8.2012
První plošná medializace před rozebráním kompletu segmentů - srpen 2012
Realizace textů pískováním nebo tesáním do žulových ploch - 1. 9. 2012 až 31. 3. 2013
Vykoupení pozemku, úprava terénu včetně pěšiny, vybetonování základů - do 31. 10. 2012
Instalace sochy na místo určení (vyvýšená louka mezi komunikacemi směr Humpolec a směr Lipnice nad Sázavou u křižovatky před Dolním Městem) - 22. 4. až 26. 4. 2013
Slavnostní odhalení díla v rámci mezinárodní konference o Jaroslavu Haškovi.
Druhá plošná medializace - 27. 4. 2013
5) Rozpočet:
1. Položky poskytnuté sponzorsky generálním partnerem projektu GRANITEM LIPNICE

11,5 m3 žulových bloků 115.000 Kč
30 m2 řezů lanovou pilou (vnitřní plochy) 32.000 Kč
67 m2 řezů lanovou pilou (vnější plochy) 72.000 Kč
manipulace, čepování, transport 10.000 Kč
prostory, elektřina a vzduch pro autorskou realizaci 20.000 Kč
zapůjčení nástrojů a nářadí, kovář 15.000 Kč
lešení, zastřešení 10.000 Kč
CELKEM 274.000 Kč

2. Položky poskytnuté sponzorsky dalšími partnery projektu
zemní práce na místě (Josef Jaroš, zastupitel Dolního Města) 20.000 Kč
vykoupení pozemku cca 150 m2 pro umístění sochy (zajistí obec) 50.000 Kč
Pískování a tesání textu na volných plochách (Kraj Vysočina) 75.000 Kč
CELKEM 145.000 Kč

3. Položky, které by bylo dobré sponzorsky financovat
diamantové řezné kotouče na žulu 25.000 Kč
opotřebení 3 ks brusek v pruměrné kvalitě (jejich úplná likvidace) 15.000 Kč
respirátory 5.000 Kč
betonový základ 5 m3, doprava, jeřáby, instalace 18.000 Kč
propagace, pozvánky, odhalení 12.000 Kč
autorský honorář (předpoklad 100 dní = 900 hodin fyzické práce) cena práce 200 Kč na hodinu zahrnuje v sobě též věcnou režii, je stanovena i s ohledem na případné pomocníky, pokud by byli třeba 180.000 Kč
CELKEM 255.000 Kč
   
SUMA SUMÁRUM  274.000 + 145.000 + 255.000 674.000Kč

KOMENTÁŘ ROZPOČTU

a) SPONZORŮM NA OPLÁTKU:
Významní sponzoři (10 000,-Kč a více ) budou jmenovitě uvedeni v textu na žulové ploše jednoho segmentu, hluboce tryskané nebo tesané písmo vysoké nejméně 4 cm, maximální počet znaků (včetně mezer) 16.
Všichni sponzoři budou uvedeni na tiskovinách k akci (pozvánky, plakáty, web..).
Každému, kdo významně podpoří realizaci projektu, však bude na oplátku poskytnuta možnost zanechat po sobě viditelnou i dočasně skrytou stopu v historii, včetně vzkazu budoucím generacím ve vodotěsném pouzdru skrytém pod dílem.

b) MAJETKOVÉ VZTAHY:
Socha bude po odhalení neprodleně bezúplatně převedena do vlastnictví obce Dolní Město.

hlava22_vizualizaceatext.jpg


BRETSCHNEIDROVO UCHO   *   ÚSTA PRAVDY   *   ZLATÝ VOČI   *   HLAVA XXII   *   JEDNOHUBKA A LA JURAJDA
KONTAKT
Radomír Dvořák - sochař
e-mail: radomir.dvorak@email.cz
http: www.radomirdvorak.cz
instagram: radomirxxiidvorak
ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz
© 2012 Václav Vydlák