Instalace jednohubky na dolním konci náměstí.

JEDNOHUBKA A LA JURAJDA
Apoteóza konzumního způsobu života

skulptura pro náměstí Lipnice nad Sázavou

AUTOŘI: Radomír Dvořák a Jaroslav Fieger

Realizováno v srpnu až prosinci 2005 v Kamenosochařském středisku Lipnice při Pravobřežní světelské umělecké střední a vyšší škole

TTD: výška 540 cm, hmotnost 5 tun
MATERIÁL: žula liberecká, lipnická, světelská, amfibolit a akátový trám

Motto:
Vy jste jedli přece mou jitrnicovou polévku a nikdo z vás nepoznal, že místo marjánkou voní myrtou.

(kuchař okultista Jurajda v románu Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška)


Starosta obce oslovil koncem roku 2004 prostřednictvím Pravobřežní světelské umělecké střední a vyšší školy R.Dvořáka s tím, aby navrhnul a realizoval v lipnickém Kamenosochařském středisku monumetální kamennou sochu, která měla původně vystřídat Gramofon Martina Štellera na podiu pod Obecním úřadem (střední část náměstí) a po roce měla opět udělat místo další skuptuře nebo plastice.

Autor se spojil s Jaroslavem Fiegrem - mistrem odborného výcviku, kterého napadlo kombinovat kámen s dřevěnou linií, a tím dosáhnout monumentalního měřítka (Jablko protknuté hřebem). R.Dvořák počet kamenných segmentů zvýšil, jejich vertikální navrstvení pak vedlo ke konkretizaci v podobě jednohubky. Společně pak autoři zvolili kameny a od geometrického pojetí se dostali ke kombinaci kamene lomového, polotovarů (desky), přírodně zvětralého(valouny) a řemeslně opracovaného tvaru ( kamenná koule). Akátové dřevo bylo zvoleno pro svou trvanlivost ve venkovním prostředí.

Haškologická interpretace Jednohubky (přiřčením kuchaři okultistovi Jurajdovi z Osudů) se ukázala jako magická. Jeden z diváků odhalení odhalil jeden z dalších okultních významů, o kterém autoři neměli ani tušení: Jednohubka tvarově i lokalizací na historickém náměstí silně připomíná morový sloup. Dokonce i koule na vrcholu trámu odpovídá zeměkouli pod sochou Panny Marie (ta ovšem schází - asi Nanebevzetí den po té). V případě ptačí chřipky nebo jiné epidemie je tedy třeba uchýlit se na Lipnici, neboť jedině tato obec přijala skutečně efektivní epidemiologické opatření. Lepší než tamiflu.

Vzhledem k váze (5t) bylo změněno umístění díla (křižovatka na dolním konci náměstí) s výhodou celistvého pozadí konifer i s efektními průhledy do krajiny.

Jediná ústa v okolí schopná pozřít Jednohubku jsou plánovaná ÚSTA PRAVDY.

Další informace na www.SvejkCentral.com (odkaz Sculpture)
Momentka z odhalení Jednohubky. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Instalace Jednohubky. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Momentka z odhalení Jednohubky. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii.


BRETSCHNEIDROVO UCHO   *   ÚSTA PRAVDY   *   ZLATÝ VOČI   *   HLAVA XXII   *   JEDNOHUBKA A LA JURAJDA
KONTAKT
Radomír Dvořák - sochař
e-mail: radomir.dvorak@email.cz
http: www.radomirdvorak.cz
instagram: radomirxxiidvorak
ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz
© 2005 Václav Vydlák