head3copper.gif(8 kb)

ÚVOD  PROJEKT AUTOR MAKE(j) MÉDIA   FOTOOZVĚNY ODHALENÍ
 

POINTA
aneb ZAVRŠENÍ NÁRODNÍHO PAMÁTNÍKU ODPOSLECHU


sochařské dílo v lomu Střelnice u Lipnice nad Sázavou
Autor projektu a díla:
lom_zo_B.jpg(16 kb) Radomír Dvořák - sochař,
http:// www.radomirdvorak.cz
Patron, maskot a šedá eminence projektu:
Ing. Richard Hašek - vnuk spisovatele Jaroslava Haška, majitel hostince U České koruny
http://www.hasektour.cz
Maecenas (mecenáš) realizace díla:
Mgr. Milan Dušák, zřizovatel a jednatel SOUKROMÉ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY GRAFICKÉ a STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY GRAFICKÉ, JIHLAVA
http:// www.vosg.cz
http:// www.susg.cz
Partneři projektu:
KRAJ  VYSOČINA
http:// www.kr-vysocina.cz
OBEC  LIPNICE  NAD  SÁZAVOU
http:// www.lipnicens.cz
TISKÁRNY  HAVLÍČKŮV  BROD, a.s.
http:// www.thb.cz
VRCHNÍ  NADLESNÍ  ZDENĚK  JEŽEK
http:// zdenekjezek.hyperlink.cz
VHS  JIHLAVA,   a.s.
http:// www.vhsvysocina.cz


Popis zamýšleného díla:
Jedná se o reliéf anatomického detailu - otevřených očí s kořenem nosu v průzoru připomínajícím tvarově oko rámované náznakem trojúhelníka. Předpokládaná šířka průzoru 325 až 380 cm, jeho výška 100 až 120 cm, přepona trojúhelníka 500 až 580 cm, výška trojúhelníka +-300 cm, hloubka reliéfu 40 až 60 cm, hloubka linií trojúhelníka 3 cm.
Tvar a konkretizace anatomických prvků budou řešeny při zpracování sádrového modelu. Rozměry, tvar i přechody do neopracovaných ploch budou přizpůsobeny stavu skalní stěny.
Dílo bude umocněno zlacením duhovek, pravděpodobně tvořených grafickými prvky (např. nápisy v počítačovém jazyce /enter, exit, else, escape, home, delete, repeat.../ nebo matematické a geometrické symboly)- maximálně 6 zapuštěných grafických obrazů duhovky na povrchu koule, tak aby byl viditelný v oku vždy pouze jeden). O konkrétní grafické podobě duhovek bude rozhodnuto až po konečném stanovení podoby a rozměrů díla v závislosti na stavu skály (což nelze učinit bez lešení). Čitelnost nápisů nebo symbolů bude ověřena empiricky na papírových šablonách, případně na provizorních nápisech zlatou barvou na povrchu čerstvě odtěžené skály.
Autor uvažuje o jedné pohyblivé duhovce (žulová koule o průměru +- 40 cm, obdobně jako u šému v koutku ÚST PRAVDY v kombinaci s druhou duhovkou stabilní. Ačkoli dílo nebude přístupné z vody ani shora, pohyblivý prvek může přispět k jeho působivosti. Po dohodě s Tábornickou unií a ve spolupráci s ní by bylo možné občas změnit nastavení oka při nácviku slaňování.
Údaje o reliéfu (např.název, letopočet, jméno autora) budou uvedeny odděleně od díla, pod Očima se objeví pouze drobná signatura.
Kontext:
Dílo je rámcově inspirováno tradičním symbolem božího oka (v trojúhelníku) a vnáší i do předchozích prací zpětně duchovní dimenzi - ideu vševidoucnosti, po které snad mnozí lidé touží, ale nikdy jí nemohou dosáhnout. Rámcový tvar oka však lze také chápat jako průzor v šatu zahalujícím tvář (jako u muslimských žen, teroristů, ninjů, zásahových jednotek policie, ale i kajícníků - neboť pozorovat skrytě a nepoznán je jistě jiné než se jen tak dívat.
Dílo dovršuje cyklus věnovaný komunikaci a monitorování lidské činnosti a soukromí. Navazuje na Bretschneidrovo ucho a ÚSTA PRAVDY - ve všech těchto případech se jedná o anatomický detail, symboly komunikace (mluvit, poslouchat), shoduje se i měřítko (zhruba 28:1), umístění (stěny lipnických lomů) i rukopis (daný použitými nástroji). Pod recesistickou slupkou nutnou pro medializaci a propagaci díla existuje paralelně výtvarný koncept mapujíci pozici a existenci člověka ve světě, stejně jako vztah sochy a místa (kde přirozené stárnutí sochařského povrchu, jeho splývání s okolím- hraje důležitou roli), vztah minulého (opuštěný lom) a přítomného (lom oživený reliéfem, jeho odrazem ve vodě i příchozími poutníky). Z díla politického se snad časem stane znovu dílo poetické.

Srovnatelná díla v plenéru jsou v ČR provedena pouze v pískovci - např. Matyáš Bernard Braun - Betlém u Kuksu (baroko), Václav Levý - Želíz (romantismus), Kopicův statek - Český Ráj u Turnova (inzitní umění). Ve světě pak je pro lipnický cyklus výraznější inspirací egyptský Abú Simbel než americké hlavy prezidentů (Rushmore mountain), ačkoli novinář Zenny Sadloň z Chicaga píše o sochách v lomech na Lipnici články typu The Czech answer to the Rushmore mountain (Česká odpověď na R.M.)

Realizace:
Dílo bude realizovat autor Radomír Dvořák sám na vlastní riziko a bez nároku na honorář. Výrobu koule, zlacení a text popisky autor pravděpodobně svěří kamenické firmě. Financování projektu přislíbila Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická Jihlava. Další sponzoři jsou samozřejmě vítáni.

Poznámka:
Autor se dohodl s ředitelem Uměleckoprůmyslové akademie ve Světlé, pod kterou spadá také Kamenosochařské středisko Lipnice, že pro třetí akci nebude požadovat technickou podporu učiliště, ani finanční spoluúčast školy ani pomoc žáků školy. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě zkušeností z předchozích dvou realizací i po vyhodnocení terénu Střelnice (kolmá stěna nad vodou). Bezpečnostní rizika pro žáky jsou příliš velká a zatížení školy předchozími akcemi (finanční, materiální, organizační i personální) realicí UCHA a ÚST již přesáhlo rozumnou a únosnou míru. Autor oceňuje dosavadní podíl a pomoc světelské školy, zvláště Kamenosochařského střediska, a nadále s ní hodlá spolupracovat při realizaci svých dalších soch.
Sádrová předloha 1:5

Harmonogram:
Sádrový model 1:5 - březen až květen 2007.
Zahájení práce v lomu - konec června nebo počátek července 2007.
Předpokládané ukončení- nejpozději 30.9.2007.
Závazné datum odhalení bude určeno v průběhu prací - dle jejich tempa (po dohodě s obcí).
Medializace:
Dílo bude prezentováno na webu http://ucho.hyperlinx.cz jako třetí dílo v rámci Národního památníku odposlechu (již je v povědomí publicistů a veřejnosti) a lze předpokládat , že se podaří zajistit medialiazaci alespoň ve stejné šíři jako u Bretschneidrova ucha a ÚST PRAVDY (viz např. http://ucho.hyperlinx.cz odkaz z tisku nebo www.SvejkCentral.com - odkaz sculpture).
Největším úspěchem zatím byla prezentace ÚST na ČT 1 ve Večerníku Čechy v první den parlamentních voleb roku 2006 v rozsahu 4 minut, dílu se také věnovalo vysílání TV NOVA a TV PRIMA (opakovaně).
ÚSTA i UCHO se podařilo zařadit také do nové propagační publikace Kraje Vysočina pokřtěné 11.1.2007 v Brně na výstavě REGIONTOUR 2007.

Obdobně jako u ÚST se nejedná u OČÍ o přímou haškologickou profilaci díla, nabízí se však aktualizace vztahu ÚSTA - UCHO - OČI (včetně odkazů na Haškův román a povídky), což by mohlo být pro publicisty zajímavé - stejně jako mnoho dalších asociací z různých oblastí kultury, historie i současnosti (více či méně humorných - např. George Orwell jeho slavný slogan v románu 1984: "Velký bratr tě pozoruje" /bohužel zplanělý díky televizní reality show/) .

Spolupráce s obcí:
Od obce autor potřebuje souhlas k realizaci díla v obecním lomu Střelnice.
Velice pozitivním počinem obce bylo vyznačení přístupové cesty k UCHU a ÚSTŮM. Žlutou barvu (zatím volnou) je možné využít pro cestu k OČÍM.
Jako zajímavá se jeví možnost vést žlutou přes UCHO, tedy k lomu č.1, odtud dolů lesem starou cestou (pěšinou) kolem staré školy (nyní v majetku Holanďanů), pár metrů po silnici směr Dolní Město, pak doleva lesní cestou - po hrázi rybníka Váha (kde se otvírají zajímavé pohledy na hrad) a pak doprava po cestě k lomu Střelnice.
Nabízí se i úvaha, zda se na Lipnici nevrátit jinudy (zajímavé výhledy) např. kolem Modrého kříže. Trasu značení však určí obec se znalostí vlastnických vztahů k pozemkům.

Věřím, že se mi v případě realizace tohoto posledního díla v lipnických lomech podaří dovršit a umocnit efekt celého sochařského cyklu. Třetí vrchol trojúhelníka na mapě díla je záměrně vzdálen od UCHA i ÚST, aby návštěvníci lépe vstřebali jedinečné kouzlo lipnické krajiny a aby měli o důvod víc se zde zdržet a také se sem vracet.

Datum 17.1.2007
Autor projektu zamýšleného díla: (podpis)


BRETSCHNEIDROVO UCHO   *   ÚSTA PRAVDY   *   ZLATÝ VOČI   *   HLAVA XXII   *   JEDNOHUBKA A LA JURAJDA
KONTAKT
Radomír Dvořák - sochař
e-mail: radomir.dvorak@email.cz
http: www.radomirdvorak.cz
instagram: radomirxxiidvorak
ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz
© 2007 Václav Vydlák