head2copper.gif(8 kb)

ÚVOD PROJEKT AUTOŘI MAKE(j) ZRCADLENÍ MÉDIA PRAVDA ODHALENÍ
 

Projekt sochařského díla v žulové stěně zatopeného lomu č.2
Lipnice nad Sázavou
jaro a léto 2006


usta_4you.jpg(21 kb)
Autoři projektu:
Radomír Dvořák,
Michal Bílý, Lukáš Honzl,
Tomáš Hrabě, Radka Nádvorníková,
Adam Votřel, Martin Žádník

Garant projektu:
Radomír Dvořák - sochař,
http:// www.radomirdvorak.cz
Partneři projektu:
Kraj Vysočina,
http:// www.kr-vysocina.cz
OBEC Lipnice nad Sázavou,
http:// www.lipnicens.cz
Kamenosochařské středisko,
http:// www.soulipnice.cz, www.vossvetla.cz
Tiskárny Havlíčkův Brod,a.s.,
http:// www.thb.cz
Vrchní nadlesní Zdeněk Ježek,
http:// zdenekjezek.hyperlink.cz
Patron projektu:
Ing. Richard Hašek - vnuk spisovatele Jaroslava Haška,
http:// www.hasektour.cz


disk_u.jpg(10 kb)
Popis zamýšleného díla:

Reliéf anatomického detailu - pootevřených ženských úst s nejbližším okolím (rýha bradoretní, philtrum, ústní koutky, možná i náznak nosu) vytesaný do žulové stěny v lomu č.2. Předpokládaná šířka úst 200 cm, hloubka reliéfu 40 až 60 cm. Rozměry, tvar i přechody do neopracovaných ploch budou přizpůsobeny stavu skalní stěny.
Název, letopočet a jména autorů budou uvedeny odděleně od díla, pod ústy se objeví pouze drobné signatury obdobně jako u Bretschneidrova ucha.

Kontext:
Svým názvem i tématem je dílo volně inspirováno reliéfem Bocca della Veritá (ÚSTA PRAVDY) v předsíni římského kostela Santa Maria in Cosmedin. disk_u.jpg(10 kb) Dle pověsti sem podezřelí z krádeže museli vsunout paži až po loket, a tak se dozvěděli výrok soudu. Viníkům usekl ruku kat skrytý na druhé straně. Poněkud drsná forma překvapení. Turistům, pro které je tento (snad Jupiterův) obličej slavnou atrakcí, podobné nebezpečí samozřejmě nehrozí. Lipnická Ústa budou dostupná tak, aby bylo možné do nich vložit předloktí obdobným způsobem jako v Římě, avšak zcela bez následků, a to i v případě drobných či větších prohřešků proti pravdomluvnosti. V jiných italských městech (Florencie, Benátky...) sloužila Ústa Pravdy ke vhazování anonymních udání.

Lipnická "Ústa pravdy"navazují na Bretschneidrovo ucho - v obou případech se jedná o anatomický detail, symboly komunikace (mluvit, poslouchat), shoduje se i měřítko (zhruba 1:28), umístění (stěny lipnických lomů) i rukopis (daný použitými nástroji).

Realizace:
Radomír Dvořák i jeho zletilí žáci z Kamenosochařského střediska Lipnice nad Sázavou při Pravobřežní světelské umělecké střední škole provedou dílo jako soukromé osoby ve svém volném čase zdarma a na vlastní riziko. Škola poskytne technickou podporu.

Harmonogram:
Výběr stěny, sádrový model 1:5 - březen 2006 Zahájení prací - duben 2006, Předpokládané ukončení- nejpozději 30.9.2006. Závazné datum odhalení bude určeno v průběhu prací- dle jejich tempa (po dohodě s obcí).

Medializace:
Bocca_della_Verita_J.jpg(17 kb) Dílo bude prezentováno na webu http/:ucho.hyperlinx.cz a předpokládáme, že se nám podaří zajistit medialiazaci alespoň ve stejné šíři jako u Bretschneidrova ucha (viz např. http://ucho.hyperlinx.cz odkaz z tisku nebo www.SvejkCentral.com - odkaz sculpture).

Nenavrhujeme přímou haškologickou profilaci díla, nabízí se však aktualizace vztahu ÚSTA - UCHO (včetně odkazů na Haškův román a povídky), což by mohlo být pro publicisty zajímavé. Pokud by měl být gradován recesistický (a jak se ukázalo mediálně dost atraktivní) podtitul UCHA - Národní památník odposlechu bylo by možné použít spojení ÚSTA PRAVDY - BOCCA DELLA VERITÁ (Národní památník mlčící většiny, případně Pamáník sedmé velmoci )- novináři by si už různé hlubokomyslné významy sami dohledali.

Spolupráce s obcí:
Od obce bychom potřebovali souhlas k realizaci díla v obecním lomu č.2. Pokud se časem podaří vyznačit k Ústům stezku z centra obce, uvítáme to.

Věříme, že se nám podaří přispět k propagaci Lipnice nad Sázavou i k její malebnosti a vytvořit pod křídly zdejšího genia loci další dílo, které bude stát za návštěvu a za fotku.

Datum 26.1.2006
Autor projektu zamýšleného díla: (podpis)


BRETSCHNEIDROVO UCHO   *   ÚSTA PRAVDY   *   ZLATÝ VOČI   *   HLAVA XXII   *   JEDNOHUBKA A LA JURAJDA
KONTAKT
Radomír Dvořák - sochař
e-mail: radomir.dvorak@email.cz
http: www.radomirdvorak.cz
instagram: radomirxxiidvorak
ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz * ucho.hyperlinx.cz
© 2006 Václav Vydlák